Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie

PROJEKT:
Remont pomieszczeń i Sali konferencyjnej – ZUS Rzeszów

INWESTOR:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z/s w Warszawie
- Oddział ZUS w Rzeszowie

DATA REALIZACJI:
2023

WARTOŚĆ INWESTYCJI:
198 487,98 zł

ZAKRES PRAC:

Prace remontowe wewnętrzne obejmujące m.in. wymianę istniejącej wykładziny dywanowej i malowanie w pomieszczeniach IV piętra budynku O/ZUS Rzeszów - pomieszczenia biurowe i sala konferencyjna.

LOKALIZACJA:

Poznaj nasze pozostałe realizacje: