Zakład Karny w Rzeszowie

PROJEKT:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego pawilonu zakwaterowania osadzonych „G” w Zakładzie Karnym w Rzeszowie

INWESTOR:
Zakład Karny w Rzeszowie

DATA REALIZACJI:
2023

WARTOŚĆ INWESTYCJI:
2 000 000,00 zł

ZAKRES PRAC:

W ramach projektu wykonano prace obejmujące przebudowę i zmianę sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego pawilonu zakwaterowania osadzonych „G” na potrzeby kompleksu sportowo-kulturalno-oświatowego z salą terapii ruchowej dla osadzonych oraz doskonalenia technik interwencyjnych i sprawności fizycznej w zakładzie karnym w Rzeszowie

LOKALIZACJA:

Poznaj nasze pozostałe realizacje: