Szkoła Podstawowa nr 8 w Mielcu

PROJEKT:
Przystosowanie wybranych pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 8 w Mielcu w celu eliminowania barier w zakresie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach projektu "Dostępna Szkoła - Mieleckie Szkoły bez barier"

INWESTOR:
Gmina Miejska Mielec

DATA REALIZACJI:
2022

WARTOŚĆ INWESTYCJI:
485 825,40 zł

ZAKRES PRAC:

Prace remontowe wewnętrzne i zewnętrzne w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Mielcu objęły m.in. rozbiórkę ścian i budowę nowych, wymianę stolarki drzwiowej,

przebudowę instalacji elektrycznych i sanitarnych, instalację wentylatorów, wykonanie tynków, remont sanitariatów. Kolejna część obejmowała wykonanie oznakowania, montaż wykładziny, rolet, remont sal oraz instalację klimatyzatora.

LOKALIZACJA:

Poznaj nasze pozostałe realizacje: