Sąd Okręgowy w Tarnowie

PROJEKT:
Prace remontowe w wybranych pomieszczeniach budynku Sądu Okręgowego w Tarnowie

INWESTOR:
Sąd Okręgowy w Tarnowie

DATA REALIZACJI:
2022

WARTOŚĆ INWESTYCJI:
526 816,97 zł

ZAKRES PRAC:

Prace remontowe wewnętrzne obejmujące remont wybranych pomieszczeń Sądu Okręgowego w Tarnowie.

LOKALIZACJA:

fot. Tomasz Shenk

Poznaj nasze pozostałe realizacje: