Szkoła Podstawowa nr 22 w Rzeszowie

PROJEKT:
Dostosowanie budynku szkoły podstawowej nr 22 w Rzeszowie dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu "Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”

INWESTOR:
Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa

DATA REALIZACJI:
2023

WARTOŚĆ INWESTYCJI:
303 960, 00 zł

ZAKRES PRAC:

Wykonano prace remontowe polegające na modernizacji Szkoły Podstawowej nr 22 w Rzeszowie przy ul. Ptasiej 2, w ramach dostosowania przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami. Objęły m.in. oznakowania miejsc postojowych, budowę i oświetlenie nowego dojścia do szkoły, przebudowę schodów wejściowych, pochylni, montaż balustrad. Wewnątrz wykonano kontrastowe oznakowania, wymieniono drzwi, zamontowano rolety. Wykonano również prace malarskie z zaznaczeniem kontrastu w salach, na korytarzach, schodach, stołówce i w bibliotece, a także generalny remont toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością.

LOKALIZACJA:

Poznaj nasze pozostałe realizacje: