Szkoła Podstawowa nr 16 w Rzeszowie

PROJEKT:
Dostosowanie budynku szkoły podstawowej nr 16 w Rzeszowie dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu "Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”

INWESTOR:
Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa

DATA REALIZACJI:
2023

WARTOŚĆ INWESTYCJI:
188 000, 00 zł

ZAKRES PRAC:

Prace remontowe wewnętrzne i zewnętrzne w Szkole Podstawowej nr 16 w Rzeszowie przy ul. Bohaterów 1, w ramach dostosowania przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami. Objęły one na zewnątrz m.in. budowę nowych miejsc parkingowych, przebudowę układu komunikacji, oświetlenia, budowę pochylni i przebudowę schodów wraz z montażem nowych barierek. Wewnątrz budynku wykonano kontrastowe oznakowania, remonty sal, stołówki, szatni, świetlicy, biblioteki oraz pomieszczeń sanitarnych z zapleczem.

LOKALIZACJA:

Poznaj nasze pozostałe realizacje: