Szkoła Podstawowa w Rydzowie

PROJEKT:
Remont i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami budynku Szkoły Podstawowej w Rydzowie

INWESTOR:
Gmina Miejska Mielec

DATA REALIZACJI:
2022

WARTOŚĆ INWESTYCJI:
300 926, 56 zł

ZAKRES PRAC:

Prace remontowe w budynku Szkoły Podstawowej w Rydzowie w ramach przystosowania pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnościami. Objęły m.in. remont korytarza, schodów, łazienek, montaż platformy dla niepełnosprawnych oraz balustrad, poszerzenie drogi wewnętrznej, a także wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej.

LOKALIZACJA:

Poznaj nasze pozostałe realizacje: