Przedszkole Miejskie nr 10 w Dębicy

PROJEKT:
Modernizacja i dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarnych budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Kołłątaja w Dębicy

INWESTOR:
Gmina Miasta Dębica

DATA REALIZACJI:
2023

WARTOŚĆ INWESTYCJI:
480 000,00 zł

ZAKRES PRAC:

W ramach projektu wykonano roboty budowlane obejmujące budowę ścian i drzwi o odporności ogniowej wraz z wyposażeniem ich w urządzenia służące do usuwania dymu, montaż systemów wykrywania dymu, oddymiania, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, stolarki drzwiowej i okiennej. Wykonano także instalacje wodociągową, przeciwpożarową i hydrantową oraz remont pomieszczeń dla personelu.

LOKALIZACJA:

Poznaj nasze pozostałe realizacje: