Powiatowy Szpital im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Nisku

PROJEKT: Rozbudowa i przebudowa części Szpitala Powiatowego im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Nisku ETAP II - CZĘŚĆ II (stan surowy zamknięty, roboty budowlane wewnętrzne i instalacyjne)

INWESTOR: Powiat Niżański

DATA REALIZACJI: 2023

WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2 937 414, 58 zł

ZAKRES PRAC:

W ramach inwestycji zrealizowane zostały prace związane min. z : budową nowych ścianek działowych, robotami tynkarskimi oraz nowymi posadzkami; instalacjami elektrycznymi, przeciwpożarowymi, wentylacyjnymi oraz przyzywową i teleinformatyczną, instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, kanalizacji deszczowej, wewnętrzną kanalizacyjną i wodociągiem WZ i CWU, instalacjami gazów medycznych, instalacjami centralnego ogrzewania.

LOKALIZACJA:

Poznaj nasze pozostałe realizacje: