Szkoła Podstawowa nr 11 w Mielcu

PROJEKT:
Przystosowanie wybranych pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Mielcu w celu eliminowania barier w zakresie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach projektu "Dostępna Szkoła - Mieleckie Szkoły bez barier"

INWESTOR:
Gmina Miejska Mielec

DATA REALIZACJI:
2022

WARTOŚĆ INWESTYCJI:
888 010,80 zł

ZAKRES PRAC:

Prace remontowe wewnętrzne i zewnętrzne w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Mielcu przy ul. Warneńczyka 2 w ramach przystosowania pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnościami. Objęły m.in. oznaczenia miejsc postojowych, malowanie pomieszczeń lekcyjnych wraz z montażem rolet i generalny remont toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością. W kolejnej części wykonano gruntowny remont sali sportowej o powierzchni 1300 m. kw. - wymianę podłóg, malowanie, montaż rolet oraz instalację elektryczną.

LOKALIZACJA:

Poznaj nasze pozostałe realizacje: