Remont sali gimnastycznej, klas, korytarzy, pomieszczeń administracyjnych czy szatni – mamy przed sobą sporo zadań na czas tegorocznych wakacji. To między innymi remonty podłóg, gdzie technologia sprzed lat zakładała klejenie parkietu na subicie, co obecnie bardzo często wydaje intensywny zapach. Zadania wykonane przez nasz zespół objęły:

  • usuwanie warstwy posadzkowej, aby pozbyć się tego szkodliwego zapachu i spękanej wylewki,
  • wykonanie nowej izolacji poziomej i nowych jastrychów,
  • wylanie mas samorozpływnych
  • i finalnie instalacja wykładzin PCV.

Dodajmy, że remont dużej sali gimnastycznej również zakładał wymianę parkietu na nowoczesną nawierzchnię sportową, a remont pozostałych pomieszczeń to także odświeżanie ścian, sufitów, szpachlowanie i malowanie.