To już kolejny projekt, którego wykonawcą zostało Acordi – tym razem to rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Nisku.

Inwestycja zostanie zrealizowana, zgodnie z podpisaną umową, do dnia 31 sierpnia 2023 roku, a całkowity koszt robót budowlanych wyniesie 2 937 414,58 zł, w całości sfinansowany ze środków własnych Powiatu Niżańskiego.