Najwyższa Izba Kontroli

PROJEKT:
Prace montażowe w Najwyższej Izby Kontroli - Delegatura w Rzeszowie

INWESTOR:
Najwyższa Izba Kontroli w Rzeszowie

DATA REALIZACJI:
2019

ZAKRES PRAC:

W ramach projektu wykonano prace wykończeniowe obejmujące wymianę posadzek - demontaż starej i montaż nowej nawierzchni z wykładziny dywanowej w płytkach w Rzeszowskiej Delegaturze Najwyższej Izby Kontroli przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 8.

LOKALIZACJA:

Poznaj nasze pozostałe realizacje: