ACORDI Generalny Wykonawca podpisał w tym miesiącu umowę z Zespołem Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o. w Tarnowie dotyczącą remontu wybranych pomieszczeń w budynku przy ul. Mostowej 6.

Cieszy nas ten projekt, tym bardziej, że jest to już druga nasza realizacja dla tego ośrodka zdrowia.