Acordi przedstawia zrealizowany projekt dla Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie przy ul. Warszawskiej 12a. Tym razem prace odbywały się na zewnątrz, bo naszym zadaniem było malowanie elewacji budynku.